Gin (NEW)

gin tonic 2 – gordons gin 4cl 7,90
gin tonic 2 – bombay saphire 4cl 8,50
gin tonic 2 – tanqueray 4cl 8,50
gin tonic 2 – mombasa 4cl 8,90
gin tonic 2 – monkey 47 4cl 9,50
gin tonic 2 – the duke 4cl 8,50
gin tonic 2 – illusionist 4cl 8,90
gin tonic 2 – hendricks 4cl 8,90
gin tonic 2 – hendricks & gurke 4cl 9,50
london buck – gin,zitrone & gingerbeer 1 4cl 8,90
munich mule – duke gin, limette, gurke & gingerbeer 1 4cl 8,90
gin gin mule – gin, limette, minze & gingerbeer 1 4cl 8,90
fords gin 2cl 4,00